Valghåndbogen


Her kan du finde den information og de dokumenterne, der skal bruges i forbindelse med afviklingen af valget.

Regnearket til optælling af valget skal udfyldes på valgdagen og afleveres elektronisk til valgsekretariatet på valgaftenen. Du kan downloade det her fra siden og bruge det på din egen pc'er.

Der vil løbende blive foretaget opdateringer på denne side

 

Afstemningsbog - KB  

Ugyldighedsgrunde - KB  (side 5 i afstemningsbogen) 

Afstemningsbog - Region  

Ugyldighedsgrunde - Region  (side 5 i afstemningsbogen) 

Der er indgået en ny aftale med en række organisationer om aflønning af ansatte der deltager i valgopgaven.

Aftalen løber frem til 2022.

 

Se aftale

 

 

Sidste frist til at brevstemme er 17. november 2017

Vejledningen på denne side bruges til afkrydsning i valglisterne af modtagne brevstemmer.

Denne afkrydsning foregår dagen før valget,  i kantinen på Rådhuset. Deltagere til dette er valgstyrerformændene, en valgstyrer fra hvert afstemningssted, holdlederne og holdlederassistenterne for de enkelte afstemningssteder samt folkeregisteret.

Find vejledningen om valgstyrernes gennemgang og kontrol af brevstemmer her (bruges ved afkrydsning i valglisterne dagen før valget).

 

Vær opmærksom på, at listen ikke indeholder telefonnumre, adresser og cpr-nr. Da Medarbejdersiden er åben for offentligheden.

Hvis du har brug for det, kan du kontakte Hanne Pedersen og få tilsendt det du mangler.

 

Deltagere på valgdagen 

Fintællingen foregår onsdag den 22. november 2017 på Stadion, Skallerne 14, Albertslund fra kl. 9.00. Der er fælles morgenmad fra kl. 8.30.

Brev til administrative fintællere 

Brev til tilforordnede fintællere

Vejledning til holdledere for fintællingen

  • Regneark til fintællingen findes i valghåndbogen under menupunktet "valgdagen". Regnearket anvendes både på valgdagen og efterfølgende til fintællingen.

Lov om Folketingsvalg samt alle øvrige bekendtgørelse, breve mm – kan du finde på Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside herunder

Økonomi- og indenrigsministeriets hjemmeside om valg

 

Læs desuden:

Vejledning om afholdelse af Kommunalbestyrelses- og Regionsrådsvalg

Ministeriets valgordbog  

Indberetning af stemmeprocenter, kl. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 og 20.00 - send antal vælgere der har stemt til Joan.Bendiksen@Albertslund.dk

Regneark til indberetning af afstemningsresultatet for Kommunalvalget

Regneark til indberetning af afstemningsresultatet for Regionsrådsvalget

HUSK at udfylde regnearket med afstemningsstedets navn samt oplysningerne fra afstemningsbogen om vælgerantal, antal stemmesedler samt antal brevstemmer.

Send regnearkene til
Janne.Puggaard@albertslund.dk med cc til Joan.Bendiksen@albertslund.dk
når optællingen er slut på jeres afstemningssted.

 

 

Leder af valgsekretariatet er Joan Bendiksen Økonomi og Stab - Politik Udvikling & Personale.

Valgsekretariatets telefonnummer er:

  • Joan Bendiksen, tlf. 43 68 60 86, mobil 40 77 69 60
  • Hanne Pedersen, tlf. 43 68 60 05, mobil 22 97 42 72

På valgdagen holder valgsekretariatet til i blok C på 2. sal.