Aftale om honorering af valgopgaven


Der er indgået en ny aftale med en række organisationer om aflønning af ansatte der deltager i valgopgaven.

Aftalen løber frem til 2022.

 

Se aftale