Brevafstemning


Sidste frist til at brevstemme er 17. november 2017

Vejledningen på denne side bruges til afkrydsning i valglisterne af modtagne brevstemmer.

Denne afkrydsning foregår dagen før valget,  i kantinen på Rådhuset. Deltagere til dette er valgstyrerformændene, en valgstyrer fra hvert afstemningssted, holdlederne og holdlederassistenterne for de enkelte afstemningssteder samt folkeregisteret.

Find vejledningen om valgstyrernes gennemgang og kontrol af brevstemmer her (bruges ved afkrydsning i valglisterne dagen før valget).