Regneark til indberetning til valgsekretariatet

Regneark til indberetning fra afstemningsstederne


Indberetning af stemmeprocenter, kl. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 og 20.00 - send antal vælgere der har stemt til Joan.Bendiksen@Albertslund.dk

Regneark til indberetning af afstemningsresultatet for Kommunalvalget

Regneark til indberetning af afstemningsresultatet for Regionsrådsvalget

HUSK at udfylde regnearket med afstemningsstedets navn samt oplysningerne fra afstemningsbogen om vælgerantal, antal stemmesedler samt antal brevstemmer.

Send regnearkene til
Janne.Puggaard@albertslund.dk med cc til Joan.Bendiksen@albertslund.dk
når optællingen er slut på jeres afstemningssted.